Lle rydym wedi cynnwys deunydd yn uniongyrchol o ffynonellau eraill, rydym wedi gwneud ymdrechion rhesymol i gysylltu ā'r awduron perthnasol a gofyn am eu caniatād. Fodd bynnag, lle nad oedd hyn yn bosib (e.e. yn achos rhai adnoddau ar y we lle na chyhoeddwyd enw awdur yr adnoddau neu nad yw'r wefan yn gwybod pwy ydyw), rydym yn cydnabod gwaith awdur dienw'n ddigonol. Gweler adran y Cyfeiriadau am ffynonellau.