Cydnabyddiaeth:

        Anthony Evans am y darluniadau

        Bernita de Wet (Seicolegydd Addysgol)

        Carole Lewis (Athrawes Arbenigol Lleferydd ac Iaith/Awtistiaeth)

        DesignPrint am ddylunio'r llyfryn

        Dr. Gill Salmon (Seiciatrydd Plant a Chadeirydd y Gweithgor ADHD rhyngasiantaethol)

        Lesley Williams (Athrawes Ymgynghori Ymddygiad)

        Marilyn George (Athrawes Arbenigol Ymddygiad)

        Nigel Mason (Nyrs Arbenigol ADHD/ASD)

        Stuart Forbes (Uwch Seicolegydd Addysg)

        Staff, plant a rhieni mewn ysgolion ar draws Dinas a Sir Abertawe